RST Steel Oy Logo

Sekretessmeddelande

Personuppgiftslagen (523/99) Paragraf 10 / Allmän dataskyddsförordning 679/2016 Upprättad den 10 oktober 2023

1.1. Dataskyddsansvarig

Rst-Steel Oy
Antintie 4
85500 Nivala
FINLAND

1.2. Dataskyddsombud

Rst-Steel Oy, Juha Heljus
[email protected]
Företagsnummer: 1988768-4
Antintie 4
85500 Nivala
FINLAND

1.3. Register Benämning

Användarregister för Rst-steel.com Onlinebutik

1.4. Syfte med behandling av personuppgifter (Syfte med registret)

Personuppgifter som lagras i användarregistret för Rst-steel.fi Onlinebutik används för hantering av kundrelationer, hantering av förfrågningar, marknadsföringsändamål och andra ändamål relaterade till onlinetjänster.

1.5. Registerinnehåll

Registret samlar grundläggande information om registrerade individer, inklusive:

● Namn
● Adress
● Telefonnummer
● E-postadress

1.6. Reguljära datakällor

Dataskyddsansvarig registrerar information om användare av Rst-steel.fi Onlinebutik som användare själva tillhandahåller när de använder webbplatsen.

1.7. Reguljära utlämnanden av data och överföringar av data till länder utanför EU eller EES

Inga regelbundna utlämnanden av data till tredje parter. Ingen överföring av data utanför EU eller EES.

1.8. Principer för register skydd

Manuellt material:

● Data lagras i låsta utrymmen
● Behöriga personer för behandling och delning av data bestäms av dataskydds ansvar igen
● Data skyddas från externt åtkomst

Elektroniskt material:

● Informationssystem är placerade i låsta utrymmen och kräver personliga användarnamn och lösenord för åtkomst
● Behöriga personer för användning av informationssystem och delning av data bestäms av dataskydds ansvar igen
● Data nätverk skyddas med brandväggar och andra tekniska medel

1.9. Rätt till insyn och rätt att begära rättelse av data

Registrerade individer har rätt att inspektera information om dem som lagras i registret och att begära rättelse, borttagning eller tillägg av information. Begäran om insyn bör skickas skriftligt och undertecknas till dataskyddsombudet.

1.10. Andra rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter

Registrerade individer har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring och marknadsundersökningar. Förbud bör skickas skriftligt och undertecknas till dataskyddsombudet.

1.11. Förvaring av registret

Data sparas så länge det är nödvändigt för att upprätthålla kundrelationer mellan dataskyddsansvarig och kunden, i enlighet med lagstadgade krav på förvaring.

Grund för behandling av data
Behandlingen av personuppgifter i användarregistret för Rst-steel.fi Onlinebutik grundar sig på registrerade samtycke, upprätthållande och utveckling av kundrelationer samt rättsliga skyldigheter.

Reguljära utlämnanden av registerdata
Data lämnas inte regelbundet ut till tredje parter. Data kan lämnas ut till myndigheter i enlighet med rättsliga skyldigheter.

Överföring av registerdata utanför EU eller EES
Data överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för register skydd
Principerna för register skydd beskrivs i avsnitt 1.8.

Registrerades rättigheter
Registrerade individer har rätt att inspektera information om dem som lagras i registret och att begära rättelse, borttagning eller tillägg av information. Begäran om insyn bör skickas skriftligt och undertecknas till skyddsombudet. Registrerade individer har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring och marknadsundersökningar. Förbud bör skickas skriftligt och undertecknas till skyddsombudet.

Begäran om insyn och andra rättigheter
Begäran om insyn och andra rättigheter bör skickas skriftligt och undertecknas till skyddsombudet.

Ändringar i sekretess meddelandet
Dataskyddsansvarig förbehåller sig rätten att uppdatera detta sekretessmeddelande. Kunden måste läsa och godkänna det nya sekretessmeddelandet innan de lämnar sina uppgifter.

RST Steel Oy Logo

@ RST-Steel Oy (FI1988768401), 2024